Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb. Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder.
 
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
 
Patina og slid
 
Det er vigtigt at vide, at alle sølvsmykker vil oxidere med tiden (få en mørk og plettet overflade) og forgyldningen vil blive slidt ved alm. brug. Det er helt naturligt og, som udgangspunkt, således ikke årsag til reklamation, hvis varen har haft den holdbarhed, som man med rimelighed kan forvente.
 
Varen sendes til 
  
Flora Danica
Tingskiftevej 5
2900 Hellerup
 
Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
 
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet. Hvis du handler som erhvervsdrivende, forbeholder vi os retten til at afhjælpe f.eks. i form af reparationer frem for at ombytte.
 
Klageadgang
 
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte info@floradanica.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.
 
Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag hos e- mærket - uanset beløbets størrelse. Læs mere her.
For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet. 
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr