Når du handler hos Floradanica.eu har du selvfølgelig 2 års klagerett. Det betyr at du enten kan få produktet reparert, byttet, pengene tilbake eller prisen redusert – avhengig av den enkeltes situasjon.

Reklamasjonen skal selvsagt være begrunnet, og mangelen må ikke ha oppstått som følge av feil bruk av produktet eller annen skadevoldende oppførsel.

Du må annonsere innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen på produktet. Reklamerer du innen to måneder etter at mangelen ble oppdaget, vil reklamasjonsfristen alltid være rettidig (forutsatt at du reklamerer senest 2 år etter kjøpet).